Kaikki kirjoittajan Taika artikkelit

Vuoden Askartelija -kilpailun taustaa

Vuoden Askartelija -kilpailu 2015
-kilpailun taustaa

Taika-lehti järjesti kolmannen kerran Vuoden Askartelija -kilpailun.

Kilpailun idea
Kolmannen kerran järjestetty Vuoden Askartelija -kilpailu tarjoaa alan harrastajille mahdollisuuden saada arvostusta omille taidoilleen, sillä moniin käden taitoihin liittyviin kilpailuihin saavat osallistua vain ammatikseen käsillään tekevät, jolloin lukuisat taitavat ”kotiaskartelijat” jäävät näiden kilpailujen ulkopuolelle. Haluamme myös lisätä käsillä tekemistä ja sen arvostamista, nostaa askartelu ja askartelu-sana oikeaan arvoonsa käsitöiden ja taiteen rinnalle, kannustaa käsillä tekemiseen sekä kehittää jokaisen omia taitoja!

Kilpailun kulku
Vuoden Askartelija -kilpailuun tuli ilmoittautua sähköpostilla, jotta pystyimme luomaan kilpailijoihin yhteyden heti alkumetreillä. Tämän jälkeen kilpailijat kokosivat sähköisen (pdf, powerpoint tms.) portfolion, jossa tuli tuoda omat taidot mahdollisimman monipuolisesti esille. Portfolion visuaalisella ilmeellä ei tässä kohtaa ollut merkitystä. Raati valitsi reilun kolmenkymmenen portfolion joukosta kymmenen omaa suosikkiaan. Kymmenen eniten ääntä saanutta pääsi suoraan jatkoon.

Jatkoon päässeet valmistivat sääntöjen mukaan taitokansion eli portfolion, jonka tuli olla itse askarreltu ja henkiä käsillä tekemisen meininkiä. Kilpailijan taiteelliselle vapaudelle ja visuaalisuudelle jätettiin riittävästi tilaa. Portfoliossa oli oltava tekijän oma kuva ja esittelyteksti, joka avasi oven kilpailijan elämään. Tekstistä tuli käydä ilmi muun muassa askarteluharrastuksen historia, askartelutiheys, lempitekniikka ja -työväline sekä käsillä tekemisen merkitys sekä tulevaisuuden visiot ja haaveet. Tekstin toteutus sai olla vapaamuotoinen.

Erona edellisiin vuosiin nähden portfoliossa tuli olla kuvat ja selitykset projekteista, joissa on käytetty styroksia, kangasta ja massaa kilpailijan parhaaksi katsomalla tavalla. Näiden lisäksi toivomuksena oli kolme vapaavalintaista materiaalia ja/tai tekniikkaa. Portfolio tuli koota sillä vakavuudella kuin se olisi virallinen työhakemus, mutta visuaalisilta ominaisuuksiltaan näyttäisi tekijältään ja olisi innovatiivisesti toteutettu.

Seitsemänhenkisellä raadilla oli ihastuttavan haastava tehtävä edessään. Vuoden Askartelijan valitsivat Taika-lehden päätoimittajat Anu Turu ja Viivi Vatanen, Askartelu Amalian Mira Ekonen, HanArt Oy:n Juha Kukkonen, Fineventon Päivi Tiitinen, Sika Finlandin Milla Kulkas ja Vuoden Askartelija 2013 Kaisa Halenius.

Kilpailutöiden arvioinnissa painotettiin säännöissä mainittujen seikkojen lisäksi idearikkautta, omaperäisiä ja kekseliäitä toteutustapoja, visuaalisuutta sekä materiaalien innovatiivista käyttöä ja tekstiosioiden sujuvuutta. Voittajaa etsittiin pitkään ja valintaa punnittiin monesta eri näkökulmasta. Kaikista kilpailuun tulleista portfoloista huokui vahva osaaminen, rakkaus käsillä tekemiseen, halu oppia uutta, pitää yllä omia taitojaan ja jakaa niitä myös muille.

Vuoden Askartelija saa 500 euroa ja oikeuden käyttää Vuoden Askartelija -titteliä. Voittaja esitellään Taika-lehdessä ja voittaja saa Taika-lehteen oman palstan.

Pohjanmaalta tulee kovia askartelijoita
Kaikki Vuoden Askartelija –tittelit ovat menneet pohjanmaalle, sillä kaikki kolme Vuoden Askartelijaa joko asuvat siellä tai ovat kotoisin sieltä. Murtuuko pohjanmaan mahti vuonna 2017, kun Vuoden Askartelija –kilpailu järjestetään jälleen?