Vuoden askartelija -kilpailu 2017

Vuoden Askartelija logo

Oletko sinä Vuoden Askartelija 2017?

Taika-lehti etsii Vuoden Askartelijaa kutsuen juuri sinut mukaan! Kilpailun tarkoituksena on muun muassa lisätä ja tukea käsillä tekemistä ja sen arvostamista, nostaa askartelu ja askartelu-sana oikeaan arvoonsa käsitöiden ja taiteen rinnalle, kannustaa käsillä tekemiseen sekä kehittää jokaisen omia taitoja! Kilpailuun osallistutaan ilmoittautumalla sähköpostitse, jonka jälkeen raadille toimitetaan sähköpostitse esittely. Raati valitsee esittelyiden perusteella kymmenen jatkoon pääsevää askartelijaa. Jatkoon päässeet toimittavat raadille ohjeiden mukaisen askarrellun portfolion, jonka perusteella raati valitsee Vuoden Askartelijan 2017!

Vuoden askartelija -kilpailuun voivat osallistua yli 18-vuotiaat askartelua harrastavat yksityishenkilöt. Ilmoita osallistumisesi sähköpostitse osoitteeseen info@vuodenaskartelija.fi. Toteuta sen jälkeen sähköpostitse toimitettava esittely, josta tulee käydä ilmi alla annetut seikat. Esittelyn tulee olla varustettu tekijän täydellisillä yhteystiedoilla sekä tekijän omalla kuvalla. Esittelystä täytyy löytyä teksti, joka avaa oven kilpailijan ”askarteluelämään”. Tekstistä tulee käydä ilmi muun muassa askarteluharrastuksen historia, askartelutiheys, lempitekniikka ja -työväline sekä käsillä tekemisen merkitys ja tulevaisuuden visiot/haaveet. Tekstin toteutus saa olla vapaamuotoista. Esittelyyn tulee liittää kuvat vähintään viidestä eri askarteluprojektista selityksineen. Projektien tulee käsitellä ainakin kolmea eri materiaalia ja/ tai tekniikkaa. Raati ei kiinnitä huomiota ensimmäisessä vaiheessa visuaalisuuteen, vaan raati tarkastelee askarteluosaamista annettujen aihealueiden kautta eli mm. graafista osaamista ei vaadita. Tekstinkäsittelyohjelman ja sähköpostin hallitseminen riittää. Esittelyn tulee olla perillä 1.6.2017 mennessä osoitteessa info@vuodenaskartelija.fi.

Raati valitsee osallistujien toimittamien esittelyiden perusteella 10 jatkoon pääsevää, jotka tulevat toteuttamaan askartelutöitä raadin ohjeiden pohjalta. Toteutetuista töistä tulee koota askarreltu portfolio. Portfoliot postitetaan raadin arvosteltaviksi. Portfolioiden tulee olla perillä 4.10.2017. Raati valitsee Vuoden Askartelijan ja voittaja julkistetaan lauantaina 4.11.2017. Raati muodostuu askartelualan osaajista sekä Taika-lehden ja yhteistyökumppaneiden edustajista. Voittajan valinnassa kiinnitetään huomiota laatuun, siisteyteen, monipuolisuuteen ja visuaalisuuteen. Kilpailutöiden arvioinnissa painotetaan myös idearikkautta ja kekseliäitä toteutustapoja sekä materiaalien innovatiivista käyttöä ja tekstiosioiden sujuvuutta.

Vuoden Askartelija 2017 julkistetaan Lahden Kätevä & Tekevä -messuilla 4.11.2017. Voittaja saa 500 euroa ja oikeuden käyttää Vuoden Askartelija -titteliä. Voittaja esitellään Taika-lehdessä ja voittajalla on mahdollisuus osallistua Taika-lehden tekemiseen. Taika-lehden tekemiseen osallistumisesta maksetaan käytännön mukainen tekijänpalkkio. Voittajalle teetetään myös Vuoden Askartelija -käyntikortit.

Taika-lehdellä sekä kilpailun yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää kilpailutöistä otettuja kuvia tai niiden osia omilla nettisivuillaan sekä omassa markkinoinnissaan. Portfoliot palautetaan kilpailun päätyttyä. Kilpailutöitä tai niiden kuvia ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä sopimista. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muutoksiin. Ilmoittautuessaan kilpailuun osallistuja hyväksyy säännöt ja muut mahdolliset järjestäjän kilpailua koskevat päätökset. Lisätietoja kilpailusta ja kilpailusäännöistä info@vuodenaskartelija.fi sekä www.vuodenaskartelija.fi

Kaikki mukaan!

Kilpailun virallinen tukija: Kätevä & Tekevä / Lahden messut
Kilpailun kummi: Niina Hallila, Vuoden Askartelija 2015